O NÁS

 

AUTOŠKOLA L-GROUP pôsobiaca v mestskej časti Bratislava – Ružinov Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie na vysokej úrovni a v príjemnom prostredí. Pri výučbe zákona o cestnej premávke, základných návykov vo vedení osobného motorového vozidla, riešení dopravných situácií v križovatkách ako aj pri praktických jazdách v cestnej premávke uplatňujeme dlhoročné skúsenosti získané od roku 1991. Dodržiavanie rozsahu výcviku je pre nás jedným z najdôležitejších prvkov. Je pre nás však aj dôležité ponúknuť Vám rozumnú cenu.

Vieme, že podstatná časť Vás – žiadateľov, je schopná úspešne zvládnuť teoretickú prípravu. Ale vieme aj to, že dôležité pre Vás je osvojiť si bezpečnú a plynulú jazdu v súčasných podmienkach. Ak to spolu zvládneme, budete aj Vy radi tráviť čas jazdou vo vozidle. Prioritou je pre nás najmä to, aby ste boli dostatočne pripravení na zaradenie sa do cestnej premávky. Snažíme sa preto skoordinovať optimálne teóriu s praxou. K tomu však potrebujeme pri výcviku najmä Vás, Váš osobný čas a aj Váš aktívny prístup.

Uvedomujeme si, že premávka, najmä v Bratislave, je čoraz viac zložitá. Preto sa aj kolektív Autoškoly L-Group snaží neustále zdokonaľovať a získavať ďalšie poznatky z problematiky vedenia motorového vozidla. Tieto poznatky chceme odovzdávať práve Vám, budúcim aktívnym vodičom.

Autoškola L-Group - Certifikát Superdrive Drivecamp Pachfurth

FOTOGALÉRIA

VIDEOGALÉRIA