TLAČIVÁ

K zaradeniu do kurzu budete potrebovať:

– záver o lekárskej prehliadke potvrdený všeobecným lekárom:
na stiahnutie: PDF súbor
(tlačivo je potrebné si vytlačiť na PAPIER FORMÁTU A4! a OBOJSTRANNE!)
– vzor pre správne vyplnenie tlačiva:
na stiahnutie: PDF súbor

Na záverečnú skúšku budete prihlásený po:

– absolvovaní kompletného výcviku (teoretickej aj praktickej časti)

– absolvovaní kurzu prvej pomoci (resp. predložení certifikátu o už absolvovanom kurze prvej pomoci v minulosti). Kurz zabezpečujeme v našich priestoroch externou firmou, ktorej hradíte poplatok.

– uhradení správneho poplatku 33 € (poplatok je hradený štátu)

– uhradení ceny výcviku (resp. uhradení všetkých splátok)

UČEBNÉ MATERIÁLY

Precvičenie vedomostí z cestnej premávky – testy, cvičisko, údržba, vyhláška, atď.  (vyžaduje prihlásenie!)

Chcete sa dozvedieť viac o pravidlách bezpečnej jazdy kdekoľvek a kedykoľvek?

Neváhajte a využite e-learning SAFE DRIVE ONE školy bezpečnej jazdy!

E-learning môžete využívať úplne bezplatne a zároveň budete dostávať zaujímavé informácie.

Ako získať prístup do e-learningu SAFE DRIVE ONE? Je to jednoduché…

  1. Prejdite na stránku SAFE DRIVE ONE.
  2. Vyplňte pole email v sekcii ,,REGISTRACE JEDNÉ LICENCE,,.
  3. Postupujte podľa ďalších pokynov registrácie.

 

UPOZORNENIE: E-learning SAFE DRIVE ONE nenahrádza povinnú teoretickú výučbu pri získavaní vodičského oprávnenia, slúži ako doplnok k získavaniu ďalších vedomostí.