TLAČIVÁ

K zaradeniu do kurzu budete potrebovať:

– záver o lekárskej prehliadke potvrdený všeobecným lekárom (tlačivo platné od 1.4.2023): 
na stiahnutie: PDF súbor
(tlačivo je potrebné si vytlačiť na PAPIER FORMÁTU A4! a OBOJSTRANNE!)
– vzor pre správne vyplnenie tlačiva:
na stiahnutie: PDF súbor

Na záverečnú skúšku budete prihlásený po:

– absolvovaní kompletného výcviku (teoretickej aj praktickej časti)

– absolvovaní kurzu prvej pomoci (resp. predložení certifikátu o už absolvovanom kurze prvej pomoci v minulosti). Kurz zabezpečujeme v našich priestoroch externou firmou, ktorej hradíte poplatok.

– uhradení správneho poplatku 33 € (poplatok je hradený štátu)

– uhradení ceny výcviku (resp. uhradení všetkých splátok)

ELEKTRONICKÝ SKÚŠOBNÝ TEST    TU

h

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti v Slovenskom jazyku  TU

ĎAĽŠIE UČEBNÉ MATERIÁLY

Precvičenie vedomostí z cestnej premávky – testy, cvičisko, údržba, vyhláška, atď.  (vyžaduje prihlásenie!)