AKÉ SLUŽBY PONÚKAME ?

KURZY SKUPINY ,,B,,

 

Kurzy pre vedenie motorových vozidiel do 3,5t. Súčasťou skupiny B sú aj skupiny AM – malé motocykle, B1 – trojkolky a ľahké štvorkolky a to do 50 cm3 a do rýchlosti 45 km/h. Na území SR je možné viesť od 1. mája 2013 vďaka novele zákona o cestnej premávke aj skútre do 125ccm, ktoré majú automatickú prevodovku a to ak ste držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B aspoň dva roky.

KONDIČNÉ JAZDY

 

Kondičné jazdy ponúkajú praktický výcvik v riadení motorového vozidla pre tých, ktorí už sú držiteľmi vodičského oprávnenia. Podľa požiadaviek je možné vytvoriť individuálnu schému výcviku pre vodičov, ktorí:

  • dlhšiu dobu nešoférovali vôbec
  • nešoférujú pravidelne a chcú si zachovať vodičské zručnosti
  • sa chcú zdokonaliť v šoférovaní

DOŠKOĽOVACIE KURZY

 

Kurzy, ktoré sú nariadené držiteľovi vodičského oprávnenia dopravným inšpektorátom v tom prípade, že za posledných 12 mesiacov ako vodič motorového vozidla závažným spôsobom trikrát porušil pravidlá cestnej premávky.

ŠKOLENIA VODIČOV REFERENTOV

 

Školenia zabezpečované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov, ktorí šoférujú počas pracovnej doby služobné vozidlo. Cieľom týchto školení je zvýšenie bezpečnosti pri práci a pravidelné oboznamovanie so zmenami v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vo Vyhláške MVSR č. 9/2009, ktorou sa zákon o cestnej premávke vykonáva.