AM  AM

Oprávňuje na vedenie mopedov a malých motocyklov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km / h (bez ohľadu na objem valcov a výkon motora)
Viac informácií

A1  A1

Oprávňuje na riadenie ľahkých motocyklov s objemom valcov nepresahujúcim 125 ccm ao výkone (motora) najviac 11 kW
Viac informácií

A2  A2

Motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho s výkonom motora nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkonu/ hmotnosti najviac 0,2 kW/kg
Viac informácií

A  A

Trojkolesové motorové vozidlá s výkonom presahujúcim 15 kW
Viac informácií

B  B

Motorové vozidlá s výnimkou vozidiel skupín AM, A1, A2, A, s najväčšou povolenou hmotnosťou do 3 500 kg, s najviac 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča
Viac informácií

B+E  B+E

Jazdná súprava zložená z vozidla skupiny B a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
Viace informácií

C  C

Motorové vozidlá s výnimkou traktorov, ktorých najväčšia povolená hmotnosť presahuje 3 500 kg s najviac 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
Viac informácií

CE  CE

Jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou ako 750 kg
Viac informácií